Økologisk og tradisjonell kaffe

Bøndene i Aranga Coffee Group, som vi kjøper kaffen vår fra, dyrker to typer kaffe, tradisjonell og økologisk. Om et par år vil all kaffen vår være økologisk.

Økologisk kaffe
Økologisk kaffe er dyrket i jord som er fri for kunstige kjemikaler. Bøndene bruker kun naturlige sprøytemidler og gjødsel, som er bedre for miljøet, kaffen og bøndenes helse, enn de kunstige variantene. Aranga Coffee Group har fått nye kaffetrær fra Tanzania Coffee Research Institute (TaCRI), som de kan dyrke økologisk med. Disse trærne har en naturlig, genetisk motstand mot de vanligste plantesykdommene i området, og produserer nesten 50% mer kaffe enn de gamle kaffetrærne. Ved å bruke disse trærne og økologiske metoder sparer bøndene kostnader til kunstgjødsel og sprøytemidler.

Tradisjonell kaffe
Den tradisjonelle kaffen vår er ikke økologisk. Disse trærne produserer mindre kaffe, men har omtrent samme smak som den økologiske. På de gamle trærne brukes det kunstgjødsel og sprøytemidler, men mange av bøndene har i stedet begynt å anvende økologiske metoder også på de gamle trærne sine. Aranga Coffee Group er inne i en prosess der de bytter ut alle trærne sine til økologiske trær. Dette er en langsom prosess, både fordi de nye trærne produseres ved å lage stiklinger, som krever mye arbeid og areal, og fordi et nytt kaffetre ikke starter å produsere ordentlig før etter to år. I mellomtiden må bøndene leve på inntektene fra den tradisjonelle kaffen.

Overgang til økologisk jordbruk
En av bøndene i Aranga Coffee Group har fått opplæring i å dyrke økologisk kaffe ved TaCRI, og har spredt videre denne kunnskapen til resten av gruppen. Aranga Coffee Group deler kunnskap med hverandre, og sammen lager de store mengder god kaffe hver sesong.

Wild Tracks og Aranga Coffee Group jobber sammen med Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM) for å få den Østafrikanske økologiske sertifiseringen Kilimohai. Om et par år, når all kaffen vår blir produsert økologisk, kommer vi til å søke om den europeiske sertifiseringen for å få godkjent sertifisering for Debio som brukes i EU og i Norge. Denne typen sertifisering er dyr, men vi ønsker å få denne kjente økologiske sertifiseringen slik at det er lett for kundene våre å se at kaffen vi produserer er økologisk.